Bro Marathon 1995

Drømmen som blev til virkelighed

(udpluk fra materiale, udsendt til løberne efter afvikling af Bro Marathon)

Præcis 4.117 beslutsomme sjæle havde den 17. september 1995 sat sig for at ville prøve "grænser af". - Adskillige - måske mere end 1.200 skulle for første gang ud på et marathonløb, - og forhåbentlig blev det en oplevelse, som vil blive husket. Men for alle vil Bro Marathon nok erinders for det specielle, at man i et og samme løb "besejrede" de to Lillebæltsbroer, der udgør Danmarks trafikale knudepunkt.

For Taulov Motions 65 medlemmer blev der også prøvet "grænser af" ved dette marathon, som vi havde bearbejdet i 1½ år. Med hjælp fra hver 4. af Taulovs voksne befolkning glædede vi os meget til at byde alle velkommen hertil og vise det "smørhul" vi lever i.

Når vort projekt lykkedes så godt, skyldtes det også den store sponsorhjælp, der er udvist os. Vi håber, at Taulov Motion levede op til alle sponsoraftaler, - de havde afgørende betydning for løbets gennemførelse.

Uden accept og hjælp fra de 2 kommuner såvel som de 2 amtskommuner havde vi ikke kunnet lave en total aflukket marathon- rute, som var anlagt på løbers præmisser - og når dertil kom, at det praktisk arbejdende politi og hjemmeværn støttede os på bedste vis, var alle betingelser for en perfekt afvikling til stede.

Sidste, men ikke mindst, vil Taulov Motion takke Vejdirektoratet for den meget positive hjælp, der er blevet ydet os. Ingen af os havde vel fra vores første møde forestillet os, at der skulle blive en sådan folke/brofest ud af det, som der blev. - Tak for samarbejdet.

Med trafikminister Jan Trøjborgs naturlige færden i den specielle løbeatmosfære før start, blev det også fra officiel side under- streget, at marathonløb kan stå som eksponent for en festdag.

Taulov Motion vil på denne måde takke alle for den store hjælpsomhed, vi har modtaget.

> Bro Marathon 1995 i tal

> Billeder fra Bro Marathon 1995Taulov Motion, Taulov Kirkevej 35A, 7000 Fredericia, E-mail: tm(a)taulovmotion.dk