Kontingent

Foreningens kontingent fastsættes hvert år på den ordinære generalforsamling. Kontingentet opkræves helårligt forud.

Stemmeret har alle medlemmer, og som ikke er i kontingentrestance.


Taulov Motion, Taulov Kirkevej 35A, 7000 Fredericia, E-mail: tm(a)taulovmotion.dk